Vilka är vi?

Ägare till webbutbildningen är företaget Handlednings & Utbildnings AB, som startades 1996 (då som enskild firma under namnet Proetic kompetensutveckling).

Företaget har sedan starten huvudsakligen anordnat utbildningar i

  • etik
  • grupputveckling
  • identitetsutveckling
  • chefsutbildningar

Företaget har också arbetat med handledning.

Ansvarig för webbutbildningen är Egon Rommedahl, teolog, leg psykoterapeut och handledare.

Läs mer på www.rommedahl.nu.

 

Medarbetare och medförfattare

 

Mia Börjesson

Auk Socionom, Fil mag i soc. arbete.  Grundläggande psykoterapeut utbildning. Diplomerad lösningsfokus kortidsterapi. Handledare samt Certifierad Coach ICF.

 

Karin Hylander

Texterna på Etikportalen språkgranskas av Karin Hylander. Hon är i grunden journalist och har arbetat som reporter, redigerare och redaktör i tjugo år. Karin är särskilt intresserad av ämnen som relationer, psykologi, filosofi, religion och etik. Karin har en fil kand i statskunskap, praktisk filosofi och historia. Mer finns att läsa på www.fasaneberg.se.

 

Gun Aremyr

Gun Aremyr har drygt tjugo år erfarenhet av demensområdet. Hon är fil mag. arbetsterapeut och har arbetet med anhörigstöd, hemtjänst, minnesutredningar och psykogeriatrik. Hon föreläser och är handledare för personal inom äldreomsorgen och för personal inom omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder och demenssjukdom.

Gun Aremyr har haft uppdrag i Sverige, Norge, Danmark och Japan. Som styrelsemedlem i Svenska nätverket för demenskunskap är hon medarrangör av den årliga tvärprofessionella konferensen Svenska Demensdagarna. Hon driver ett nationellt nätverk för arbetsterapeuter med intresse för demensområdet. Sedan tidigare har hon skrivit läroböcker kring demens: "Om att leva livet glömsk", "Varför vägrar Asta duscha", "Varför vill Asta inte äta?", och tillsammans med Solveig Hallin "Asta i inre och yttre balans" samt ”Leva livet med demens” tillsammans med Jane Lindell Ljunggren. Gun har arbetat som anhörigkonsulent och har också själv varit anhörig till personer med demens. Läs mer på www.gunaremyr.se.

 

Lotta Dalenius Hahlin

leg sjuksköterska med specialistutbildningar inom anestesisjukvård och intensivsjukvård.
Magister i pedagogik och magister i vårdvetenskap.
Diplomerad Lösningsfokuserad korttidsterapeut.
Vårdlärarutbildad.

Har jobbat både på Vård- och omsorgsprogrammet som vårdlärare och som universitetsadjunkt på Linneuniversitetet på institutionen för Hlsa och vårdvetenskap. har även stor erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Föreläser och utbildar personal inom skola, omsorg och hälso-sjukvård.

 

Christine Magnusson

Christine är den person som arbetar med materialet inom områdena LSS och personlig assistans och har ca 15 års erfarenhet inom den sociala omsorgen. Hon arbetar idag som enhetschef inom den kommunala funktionshinderverksamheten och har gjort sedan 2007. Ansvarsområdena har varierat under åren, så som gruppboenden, korttidsverksamhet, avlösning och ledsagning, personlig assistans samt hemtjänst.

Christine har en studiebakgrund med en filosofie kandidatexamen inom psykologi. Programmet heter Arbets- och organisationspsykologi och är en tvärvetenskaplig utbildning med fokus på arbetsintegrerat lärande i projektform. Viktiga delar i utbildningen är inriktat mot organisationsförändringar och konsultativt arbetssätt.