Etikutbildning

Har du funderat över vad som sker när man håller etikdiskussionerna levande och intressanta på din arbetsplats?

Målet med denna utbildning är att skapa ett forum med användbara verktyg, både för dig och för din arbetsgrupp, så att ni kan mötas och prata om det som är viktigast på ert jobb.

Etik är inte något vi lär oss och blir färdiga med, det är mer som ett pågående viktigt samtal utan slut.

För att etiksamtalet ska fortleva och utvecklas behöver det ges utrymme och gärna en form som möjliggör praktisk aktivitet såsom uppgifter, samtal och reflektion. Det får du här!

Ämnesområdena i denna utbildning berör

  • din vardag liksom
  • din och arbetsgruppens syn på er själva och
  • det oerhört viktiga arbete ni utför tillsammans.

Etiksamtalet är en inspirerande nyckel för att vi alla som arbetar inom vård och omsorg skall kunna bibehålla och förstärka en professionell hållning och göra vårt jobb på ett bra sätt. Och själva hålla hela vägen, med mål att växa och utvecklas.

Så går utbildningen till