Hur lyckas vi med nätutbildningen?

Ju bättre vi planerat utbildningssatsningen desto bättre kommer resultatet att bli, därför rekommenderar vi att utbildningen skall planeras noggrant för att uppnå önskvärd effekt.


För att lyckas behövs det en kompetent samtalsledare, det kan vara chefen men det behöver det inte vara. Vi erbjuder en samtalsledarutbildning där vi ger samtalsledarna redskap och mod att föra dessa viktiga samtal om etiken. Att skapa ett förhållningssätt som gör att vi lyfter upp dessa frågor, skapar liv i dem. Under utbildningen varvar vi praktiska övningar med teori, pedagogik med etiska frågor. Utbildningen är vanligen på två dagar.


Nästa steg innebär att samtalsledarna får gå igenom materialet, pröva själva, känna in och skapa sina samtal utifrån sina grupper.


Vidare behöver samtalsledarna praktiskt planera utbildningen så att alla medarbetare som skall vara med känner sig välkomna och inspirerade. Därför ger vi tips, idéer om förarbetet som inbjudan, planering, upplägg, utvärdering etc.
Fundera kring hur vi skall skapa en miljö som hjälper oss att samtala så skapande som möjligt.