Medarbetaren

Har du funderat över vad som sker när man håller etikdiskussionerna levande och intressanta på din arbetsplats?

Målet med denna utbildning är att skapa ett forum med användbara verktyg, både för dig och för din arbetsgrupp, så att ni kan mötas och prata om det som är viktigast på ert jobb.

Etik är inte något vi lär oss och blir färdiga med, det är mer som ett pågående viktigt samtal utan slut. För att etiksamtalet ska fortleva och utvecklas behöver det ges utrymme och gärna en form som möjliggör praktisk aktivitet såsom uppgifter, samtal och reflektion. Det får du här! 

Hur går utbildningen till? 

Utbildningen sker via en portal på webben, för att du i lugn och ro skall kunna engagera dig i frågorna när det passar dig. Det är enkelt och du behöver inte vara duktig på datorer för att klara av det! Praktiskt går det till så att du får ett brev i sänder, med både information och uppgifter att fundera över och lösa på egen hand eller tillsammans med en arbetskamrat. Frågorna sätter igång tankar kring viktiga frågor på ditt jobb, och i ditt liv, och om du vill kan du skriva anteckningar i en skrivbok eller direkt på webben. När du har läst brevet och funderat över frågorna och pratat med några arbetskamrater, kommer även din chef att ta upp ämnet på ett arbetsplatsmöte. Där för ni samtalet till ytterligare en nivå. Det fina med detta arbetssätt är att du både arbetar på egen hand och tillsammans med några arbetskamrater – och följer upp med hela din arbetsgrupp, inklusive din chef!