Samtalsledaren

Vi hoppas att du skall finna verktyg såväl för dig som individ som för er som grupp att utvecklas och stimuleras i era etiska ställningstaganden.

Målet med denna utbildning är att skapa ett forum som håller etikdiskussioner levande och intressant.
Vi tror att etik inte är något vi blir färdiga med utan det måste vara något kontinuerligt och återkommande för att det skall fortleva och utvecklas. Precis som i alla annan utbildningen vågar vi påstå att ju mer du/ni engagera er i dessa frågor, texter och övningar kommer ni att uppleva frågorna som meningsfulla och viktiga. Etiken är mycket viktig för att vi inom vård och omsorg skall kunna bibehålla och förstärka en professionell hållning och göra vårt jobb på ett bra sätt