Fördjupning

Här kommer vi att publicera fördjupande texter kring aktuella ämnen och teman. Olika författare kommer att bidra.

 

Ämnen som kommer att beröras är hur möter vi människor som har en demenssjukdom?

Vad betyder det att regeringen sagt att det skall införas värdighetsgarantier för de äldre?