Välkommen till Etikportalen - en nätutbildning för personal inom den sociala omsorgen

Syftet med Etikportalen är

  • Att ge konkreta verktyg för att skapa en levande etisk kultur på din arbetsplats
  • Att öka engagemanget och glädjen i att ha omsorgstagarens perspektiv i fokus
  • Att ge er möjligheter att förverkliga den nationella värdighetsgarantin