Referenser

”Vi är jättenöjda med etikportalen och ska göra de sista breven nu i höst. Vi kommer att behålla tankesättet när vi vill få igång en diskussion eller får en problemlställning, breven engagerar hela gruppen och jag tror man kan förbygga tillbud på detta sätt.” 
Annika M Park, Gislaveds kommun
 
”Vi tycker att det är väldigt givande och kul att ha cirklarna och nu i september börjar vi igen.” 
Lena Jansson, Örebro kommun
 
”Tusen tack för ett väldigt bra utbildningsmaterial!” 
Maria Länström, Munkedals kommun.
 
Etikportalen är ett lättillgängligt, lättfattligt verktyg i värdegrundsarbetet. Övningarna efter varje kapitel föder tankar och diskussioner bortom själva grundfrågan.
 
 

Exempel på kommuner som använt etikportalen

 
                                               
 

  • Gislaveds kommun
  • Örebro kommun
  • Gotlands regionen
  • Klippans kommun
  • Perstorps kommun
  • Vänersborgs kommun
  • Dals Eds kommun
  • Tanums kommun
  • Munkedals kommun
  • Stockholms stad