Etikutbildning

Har du funderat över vad som sker när man håller etikdiskussionerna levande och intressanta på din arbetsplats?

Målet med denna utbildning är att skapa ett forum med användbara verktyg, både för dig och för din arbetsgrupp, så att ni kan mötas och prata om det som är viktigast på ert jobb.

Etik är inte något vi lär oss och blir färdiga med, det är mer som ett pågående viktigt samtal utan slut.

För att etiksamtalet ska fortleva och utvecklas behöver det ges utrymme och gärna en form som möjliggör praktisk aktivitet såsom uppgifter, samtal och reflektion. Det får du här!

Ämnesområdena i denna utbildning berör

  • din vardag liksom
  • din och arbetsgruppens syn på er själva och
  • det oerhört viktiga arbete ni utför tillsammans.

Etiksamtalet är en inspirerande nyckel för att vi alla som arbetar inom vård och omsorg skall kunna bibehålla och förstärka en professionell hållning och göra vårt jobb på ett bra sätt. Och själva hålla hela vägen, med mål att växa och utvecklas.

Så går utbildningen till

Så går utbildningen till

Utbildningen sker via en portal på webben, för att du i lugn och ro skall kunna engagera dig i frågorna när det passar dig.

Det är enkelt och du behöver inte vara duktig på datorer för att klara av det!

Praktiskt går det till så att du får ett brev i sänder, med både information och uppgifter att fundera över och lösa på egen hand eller tillsammans med en arbetskamrat.
Frågorna sätter igång tankar kring viktiga frågor på ditt jobb, och i ditt liv, och om du vill kan du skriva anteckningar i en skrivbok eller direkt på webben.

När du har läst brevet och funderat över frågorna och pratat med några arbetskamrater, kommer även din chef att ta upp ämnet på ett arbetsplatsmöte. Där för ni samtalet till ytterligare en nivå.

Det fina med detta arbetssätt är att du både arbetar på egen hand och tillsammans med några arbetskamrater – och följer upp med hela din arbetsgrupp, inklusive din chef!

Vilka är vi?

Ägare till webbutbildningen är företaget Handlednings & Utbildnings AB, som startades 1996 (då som enskild firma under namnet Proetic kompetensutveckling).

Företaget har sedan starten huvudsakligen anordnat utbildningar i

  • etik
  • grupputveckling
  • identitetsutveckling
  • chefsutbildningar

Företaget har också arbetat med handledning.

Ansvarig för webbutbildningen är Egon Rommedahl, teolog, leg psykoterapeut och handledare.

Läs mer på www.rommedahl.nu.

 

Medarbetare och medförfattare

 

Mia Börjesson

Auk Socionom, Fil mag i soc. arbete.  Grundläggande psykoterapeut utbildning. Diplomerad lösningsfokus kortidsterapi. Handledare samt Certifierad Coach ICF.

 

Karin Hylander

Texterna på Etikportalen språkgranskas av Karin Hylander. Hon är i grunden journalist och har arbetat som reporter, redigerare och redaktör i tjugo år. Karin är särskilt intresserad av ämnen som relationer, psykologi, filosofi, religion och etik. Karin har en fil kand i statskunskap, praktisk filosofi och historia. Mer finns att läsa på www.fasaneberg.se.

 

Gun Aremyr

Gun Aremyr har drygt tjugo år erfarenhet av demensområdet. Hon är fil mag. arbetsterapeut och har arbetet med anhörigstöd, hemtjänst, minnesutredningar och psykogeriatrik. Hon föreläser och är handledare för personal inom äldreomsorgen och för personal inom omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder och demenssjukdom.

Gun Aremyr har haft uppdrag i Sverige, Norge, Danmark och Japan. Som styrelsemedlem i Svenska nätverket för demenskunskap är hon medarrangör av den årliga tvärprofessionella konferensen Svenska Demensdagarna. Hon driver ett nationellt nätverk för arbetsterapeuter med intresse för demensområdet. Sedan tidigare har hon skrivit läroböcker kring demens: "Om att leva livet glömsk", "Varför vägrar Asta duscha", "Varför vill Asta inte äta?", och tillsammans med Solveig Hallin "Asta i inre och yttre balans" samt ”Leva livet med demens” tillsammans med Jane Lindell Ljunggren. Gun har arbetat som anhörigkonsulent och har också själv varit anhörig till personer med demens. Läs mer på www.gunaremyr.se.

 

Lotta Dalenius Hahlin

leg sjuksköterska med specialistutbildningar inom anestesisjukvård och intensivsjukvård.
Magister i pedagogik och magister i vårdvetenskap.
Diplomerad Lösningsfokuserad korttidsterapeut.
Vårdlärarutbildad.

Har jobbat både på Vård- och omsorgsprogrammet som vårdlärare och som universitetsadjunkt på Linneuniversitetet på institutionen för Hlsa och vårdvetenskap. har även stor erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. Föreläser och utbildar personal inom skola, omsorg och hälso-sjukvård.

 

Christine Magnusson

Christine är den person som arbetar med materialet inom områdena LSS och personlig assistans och har ca 15 års erfarenhet inom den sociala omsorgen. Hon arbetar idag som enhetschef inom den kommunala funktionshinderverksamheten och har gjort sedan 2007. Ansvarsområdena har varierat under åren, så som gruppboenden, korttidsverksamhet, avlösning och ledsagning, personlig assistans samt hemtjänst.

Christine har en studiebakgrund med en filosofie kandidatexamen inom psykologi. Programmet heter Arbets- och organisationspsykologi och är en tvärvetenskaplig utbildning med fokus på arbetsintegrerat lärande i projektform. Viktiga delar i utbildningen är inriktat mot organisationsförändringar och konsultativt arbetssätt.

 

Samtalsledarutbildning

Vi erbjuder Er en samtalsledarutbildning som är direkt utformad för att passa nätutbildningen. Vill vi få igång en positiv grupprocess bygger det på att nya tankar och idéer kommer in i gruppen. Hur leder vi ett samtal så det blir ett kreativt, spännande, utvecklande och roligt samtal?

Under kursdagarna rustar vi samtalsledarna med kunskap, pedagogiska metoder och ingjuter glädje och mod för att Ni skall få ut mesta möjliga av samtalen. Dagarna kommer att blanda teoripass med praktiska övningar så att det inte bara blir ord utan vi har fått pröva och göra metoderna till våra egna.

Ibland är inte chefen den som är mest lämpad att leda dessa samtal utan en medarbetare, som får möjlighet att utveckla och ta ansvar för samtalsgrupperna.

Vi rekommenderar en tvådagsutbildning, som följs upp efter 2-3 månader och som då fungerar som handledning i lika stor utsträckning som utbildning. Vi har utbildat många samtalsledare genom åren och har därför gedigen erfarenhet och kunskap i dessa ämnen.

För mer information och prisuppgift maila Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..