Välkommen till Etikportalen - en nätutbildning för personal inom den sociala omsorgen

Syftet med Etikportalen är

  • Att ge konkreta verktyg för att skapa en levande etisk kultur på din arbetsplats
  • Att öka engagemanget och glädjen i att ha omsorgstagarens perspektiv i fokus
  • Att ge er möjligheter att förverkliga den nationella värdighetsgarantin

 

     

Medarbetaren

Har du funderat över vad som sker när man håller etikdiskussionerna levande och intressanta på din arbetsplats?

Läs mer: Medarbetaren

Samtalsledaren

Vi hoppas att du skall finna verktyg såväl för dig som individ som för er som grupp att utvecklas och stimuleras i era etiska ställningstaganden.

Läs mer: Samtalsledaren

Fördjupning

Här kommer vi att publicera fördjupande texter kring aktuella ämnen och teman. Olika författare kommer att bidra.

Läs mer: Fördjupning